Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Oferta kształcenia

Liceum ogólnokształcące

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i są absolwentami gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Proponujemy Państwu możliwość dalszego kształcenia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" w Radomiu.

Niezbędne dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły /gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej/,
• podanie o przyjęcie do szkoły
• 2 zdjęcia.

3 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.
• Dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
• Czas trwania nauki: 6 semestrów.
• Dokument potwierdzający zakończenie nauki:?państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.
• Egzamin końcowy: matura
Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.
• Forma zajęć edukacyjnych:?1) Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie?lub?2) Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
• Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń

2 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.
• Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (o dwuletnim lub trzyletnim cyklu kształcenia)
• Czas trwania nauki: 4 semestry
• Dokument potwierdzający zakończenie nauki: państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie?do egzaminu maturalnego.
• Egzamin końcowy: matura?Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.
• Forma zajęć edukacyjnych:?1) Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie?lub?2) Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
• Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń
Dodatkowe korzyści:
• Sesje egzaminacyjne są wolne od dodatkowych opłat.
• Wymagana jest tylko jednorazowa wpłata wpisowego (na początku kształcenia).
• Nie zaskakujemy dodatkowymi ukrytymi kosztami
• Gwarantujemy atrakcyjne zniżki dla absolwentów naszego liceum kontynuujących kształcenie na jednym z kierunków proponowanych w Szkole Policealnej "Edukacja".

 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.